DWBG

Delfts Wijn- en Bier Gilde

Bestuur

Voorzitter: H. Spierenburg

Vice voorzitter: J.J.G.M. Vonk (Expert wijn maken)

Secretaris: C. Günther (secretaris@dwbg.nl)

Penningmeester: G.J. van Oosten

Bestuurslid en redacteur Gilde nieuws: A. Hempelman (email: tonenmar@skpnet.nl)

Technische commissie

Voorzitter - D.J. Wilhelm. (Expert bier en bier maken)

J. van der Does

J.H.M. Schmits,

H. Spierenburg (bestuurs vertegenwoordiger)