DWBG

Delfts Wijn- en Bier Gilde
Algemene Leden Vergadering Delfts Wijn- en Bier Gilde, d.d. 4 februari 2019                                                          

Jaarverslag 2018

Het jaar 2018 was een bijzonder jaar voor het Gilde. Het Delfts Wijn en Bier Gilde bestond 35 jaar. Hier is bijzondere aandacht voor geweest met een jubileum avond op 7 mei 2018 op de Plantage van Duurt van Dijk. Duurt had een leuke presentatie verzorgd met veel soorten wijn te proeven.

Ledenaantal en mutaties:

Het aantal leden van het Delfts Wijn- en Bier Gilde is in 2018 licht gedaald en staat nu op op 37 leden. Deze mutaties zijn omstaan omdat een aantal een tweetal leden overleden zijn. Het Gilde heeft afscheid moeten nemen van Piet Meulenkamp en Wim Vlaardingenbroek. Ook heeft een geïnteresseerden zich als nieuw lid aangemeld.

Bestuurssamenstelling:

De bestuurssamenstelling is in 2018 ongewijzigd gebleven.

Activiteiten

Gildeavonden:

Een van de belangrijkste activiteiten van het Delfts Wijn- en Bier Gilde zijn de gilde bijeenkomsten op de eerste maandag van de maand. Enkele bijzondere in 2018 waren een lezing van Diana de Wild over de archeologie en met name over de Romeinse en Griekse oudheid waarbij ze een relatie met bier en wijn probeerde te leggen. Ook stond er op 17 maart een bezoek aan het Westlands Tuinbouw museum op de agenda. Ook zijn er een aantal avonden bier gemaakt. De inleiding en begeleiding werd verzorgd door Dirk Johan Wilhelm.

Keuringen:

De jaarlijkse keuringen vonden dit jaar ook weer plaats. Op 9 juni 2018 was de gildekeuring, met na

afloop de jaarlijkse barbecue, die ook weer goed bezocht werd. Winnaar van het Algemeen Klassement werd Stefano Mantegazza. De Gouden Muntprijs dit jaar uitgereikt en de winnaar hiervan was Stefano Mantegazza.

De Bierkeuring werd gewonnen door Henk de Vries.

De Likeurprijzen ging naar Dick van Straalen.

De themawijnprijs is in 2018 doorgeschoven naar de gildeavond van februari 2019.

Commissies:

Het Delfts Wijn- en Bier Gilde heeft een technische commissie. Ook in 2018 hebben zij een inhoudelijke bijdrage geleverd aan de gildeavonden door de kennis van de wijn bereiding op te frissen. Ook levert de technische commissie de inhoudelijke informatie voor de biermaak dagen.

Biermaak dagen:

De biermaakdagen waren in 2018 goed bezocht. In totaal zijn er 3 dagen georganiseerd waarbij er bijzondere bieren gemaakt werden. Door de inzet van Dirk-Johan Wilhelm worden er steeds meer bijzondere bieren gebrouwen waarbij de wijze van bereiding op een steeds hoger niveau komt te staan.

Externe activiteiten:

Zoals ieder jaar verzorgt het Delfts Wijn- en Bier Gilde lezingen en presentaties voor derden. Tevens was er een stand bij de Hortus Botanicus. Bijzonder is dat dat dit jaar aanmeldingen heeft opgeleverd voor de wijnmaak cursus.

Wijnmaakcursus:

In 2018 heeft er een wijnmaak cursus plaatsgevonden. Op 21 november is er met 4 cursisten een cursus gestart. De wijn betrof een dessertwijn op basis van amandel en rozijn. Gezien het gering aantal deelnemers zal de cursus in 2019 op een andere wijze georganiseerd worden.

Het Delfts Wijn- en Bier Gilde is lid van de FAWBG Federatie A. Wijn Bier Gilden. Het bestuur onderhoudt de contacten met de FAWBG. Op te merken is dat diverse leden van het Delfts Wijn- en Bier Gilde regelmatig in de prijzen vallen bij de landelijke wijn, bier en likeur keuringen van de FAWBG.

Het bestuur meent te mogen vaststellen dat het gilde, als voorheen, een goede en gezellige vereniging is en blijft.

Veel leden ondersteunen de uiteenlopende activiteiten met hun frequente aanwezigheid of ondernemen zelf initiatieven. Activiteiten die nodig zijn voor de goede sfeer en de continuïteit binnen het gilde.

Het bestuur wil zijn dank hiervoor uitspreken en blijft vertrouwen op goede voortzetting daarvan in de komende jaren!

Namens het bestuur,

Cor Gunther

Secretaris DWBG