DWBG

Delfts Wijn- en Bier Gilde


De vereniging heeft als doel, het behartigen van de belangen van de leden op het gebied van het zelf maken van wijn, bier en likeur als vrijetijdsbesteding, uitsluitend voor huishoudelijk gebruik.

Zij geeft bij voldoende belangstelling jaarlijks een cursus wijn maken

Onder wijn wordt tevens verstaan drank, welke ontstaan is door het tot gisting brengen van vruchten-, bladeren- of wortelsap al of niet door toevoeging van bloemen, kruiden en/of andere ingrediënten. Zij tracht dit doel te bereiken door:


  • Het organiseren van bijeenkomsten, waarop de leden hun ervaringen en resultaten uitwisselen

  • Het geven van voorlichting en informatie.

  • Het organiseren van proeverijen en keuringen.

  • Het onderhouden van contacten met zusterorganisaties.

  • Het bevorderen van goede onderlinge verhoudingen.

  • Gezamenlijke inkoop van grondstoffen en apparatuur.